Naujienos

2016-01-30
Žengtas žingsnis į priekį prikeliant Gerdašių klebonijos teritoriją naujam gyvenimui

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė, vienijanti Diržų, Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimus, ir vietos Gerdašių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija surėmė pečius siekdami prikelti naujam gyvenimui apleistą Gerdašių klebonijos teritoriją. Parapija maža, ištuštėjusi, dauguma žmonių senyvo amžiaus, jau seniai čia negyvena kunigas. Šiuo metu Parapiją aptarnauja Liškiavos Švč. Trejybės parapijos kunigai. Bendruomenės sumanymu ir gera šiuo metu Parapiją aptarnaujančio kun. Jono Cikanos valia šią vasarą ir rudenį surengtos dvi vietos gyventojų talkos klebonijos sodo teritorijai (apie 1,5 ha) sutvarkyti, o teritorijai aplink klebonijos pastatus (apie 0,5 ha) tvarkyti įsigytos teritorijos tvarkymo paslaugos. Gyventojai klebonijos sode nupjovė žolę, išpjovė sumedėjusius augalus, medelius ir kitus mažaverčius želdinius, apipjaustė sodo medžius, palygino kupstus. Teritorija aplink klebonijos pastatus buvo tvarkoma iš esmės. Pašalintos buvusių statinių liekanos (išvežtos sugriuvusios daržinės statybinės atliekos, nugriauti apgriuvę lauko tualetai, išardyti kadaise stovėjusių šiltnamių pamatai), išvalytas dar stovinčių kalvos šlaite įrengtų rūsių vidus (pašalintos šiukšlės, smėlis, mūro ir betono laužas), nuvalyti laiptai, vedantys ant kalvos, ant kurios, jeigu ne II-asis pasaulinis karas, butų stovėjusi mūrinė bažnyčia. Teritorijoje aplink klebonijos pastatus ir kitus statinius, įskaitant kalvos šlaitą, nupjauta žolė bei sumedėję augalai, išpjauti krūmai, medeliai, mažaverčiai medžiai, išrauti jų kelmai. Teritorija išlyginta ir apsėta veja. Sutvarkyta teritorija bus naudojama tiek Parapijos, tiek Bendruomenės įvairiems renginiams, vietos gyventojų ir jų svečių šventėms ir susitikimams. Bendruomenė puoselėja viltis ir daro reikiamus žygius atstatyti apleistus pastatus bei pritaikyti pirmiausiai Bendruomenės kultūriniams, socialiniams poreikiams. Galbūt pavyks įgyvendinti ir vieną kitą veiklos idėją, pritraukti turistus pasinaudojant kaimynystėje esančiais Druskininkais, iš kurios pajamų užtektų būtiniausiems Bendruomenės poreikiams patenkinti. Gal ir vieną kitą darbo vietą vietos gyventojams sukurti. Na o šiandien kviečiami visus neabejingus Dzūkijos grožiui, važiuojant pro Druskininkus, užsukti į Gerdašius, aplankyti Gerdašių bažnyčią, pasivaikščioti po klebonijos teritoriją, užlipti laiptais ir pasigrožėti atsivėrusia panorama nuo bažnyčios kalvos. Pasisemti dvasios ramybės ir šilumos.

Gerdašių klebonijos teritorijos sutvarkymą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Druskininkų savivaldybė pagal projektą „Gerdašių klebonijos parko sutvarkymas, pritaikant jį vietos gyventojų kultūriniams, edukaciniams, sporto ir kitiems laisvalaikio poreikiams“. Projektui įgyvendinti skirta 7 015 Eur. Iš jų 83 % arba 5 786 Eur – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšos, 17 % arba 1 229 Eur – Druskininkų savivaldybės lėšos.


2014-02-25
KNKbendruomenė BAIGĖ ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė, vienijanti Diržų, Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimus, baigė įgyvendinti projektą "Druskininkų kurorto unikalumo didinimas per Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės kaimų gyvosios kultūros tradicijų tęsimą" Nr. LEADER-12-DRUSKININKAI-02-034.

 

Projekto metu surengtas liaudies meistrų pleneras ir dvi kaimo šventes. Kaimo švenčių metu pristatyta gyvoji kaimo kultūra – dainos, šokiai, skaityti pranešimai apie kaimų kilmę, žmonių kaitą kaimuose, iškilius kaimų žmones, kulinarinis vietos kaimų paveldas. Kaimo šventes aplankė vietos gyventojai ir Druskininkų kurorto svečiai. Prieš šventes vietos kaimų gyventojai tarėse, kaip išnaudoti kurorto teikiamas galimybes pritraukti turistus, kuo juos sudominti, ką jiems galima būtų pristatyti. Švenčių metu kaimo gyventojai pristatė ir pardavinėjo savo išaugintas daržoves, vaisius, patiekalus, gaminius, rankdarbius ir kitas gėrybes. Taip pat į renginius buvo kviečiami kitų Druskininkų savivaldybės kaimų bendruomenių gyventojai, kurie pristatė savo rankdarbius, suvenyrus į renginius atvykusiems svečiams bei turistams. Kaimo gyventojai buvo skatinami dalintis verslumo skatinimo ir kita patirtimi su kitų bendruomenių gyventojais. Plenero metu samdyti liaudies meistrai pristatė savo amatą, kūrė darbus, kuriuos paskutinę plenero dieną pristatė vietos gyventojams ir svečiams. Visi renginiai vyko Gerdašių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios teritorijoje, Gerdašių kaime. Liaudies meistrų plenerą ir dvi kaimo šventes aplankė iš viso 175 vietos gyventojai ir svečiai. Prieš projekto renginius įvyko trys vietos gyventojų pasitarimai. Projekto metu vietos kaimų gyventojai mėgino išnaudoti Druskininkų kurorto teikiamas galimybes, įgijo žinių ir praktinių įgūdžių, kaip pritraukti turistus, pagerėjo vietos gyventojų verslumo įgūdžiai.

 

Projektą iš dalies finansavo Europos Bendrijos Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybė pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir vietos plėtros strategijos „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija“ priemonę „Kaimo vietovių ekonomikos įvairinimas ir prielaidų užimtumui kūrimas“ (LEADER metodu).


2013-08-19
NUVILNIJO NUAIDĖJO VASAROS AIDAI
Po ilgesnės pertraukos vietos kaimai ir vėl susitiko vietos kaimų šventėje. Tokios ilgos ir gausios renginių dar nebuvo. Tris dienas vyko liaudies meistrų pleneras. Plenero metu liaudies meistrai pristatė savo amatą, kūrė darbus. Visas tris dienas kūrybos procesą galėjo stebėti visi norintys, drąsesni ir nagingesni, meistrų prižiūrimi ir patys išbandė. Pagrindinę šventės dieną, sekmadienį, Gerdašių Šv. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių, Bažnyčios klebonijos sode visi klausėsi pranešimų apie kaimų kilmę, žmonių kaitą kaimuose, iškilius kaimų žmones, veikė kaimo gyventojų dirbinių paroda, grojo liaudies dainų ansamblis, buvo šokami liaudies šokiai. Veikė vietos amatininkų dirbinių ir ūkininkų gaminių mugė, atvykę svečiai vaišinosi vietos kulinariniu paveldu.
Ši šventė - Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės vykdomo projekto „Druskininkų kurorto unikalumo didinimas per Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės kaimų gyvosios kultūros tradicijų tęsimą“ Nr. LEADER-12-DRUSKININKAI-02-034 dalis. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Bendrijos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir vietos plėtros strategijos „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija“ priemonę „Kaimo vietovių ekonomikos įvairinimas ir prielaidų užimtumui kūrimas“ (LEADER metodu).

2010-07-29
ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
2010 m. liepos 17 d., šeštadienį, įvyko Žalgirio mūšio ir jame dalyvavusių šio krašto žmonių 600 m. sukakties minėjimas. Šv.Mišių Gerdašių Šv.Mergelės Marijos, Dievo motinos, nekalto prasidėjimo Bažnyčioje metu buvo pašventintos Lietuvos Respublikos ir istorinė vėliavos. Vėliau jos pakeltos Lipliūnų kaime prie atidengto paminklinio akmens mūšyje dalyvavusiems Vai(k)šnorams atminti. Atidengus paminklinį akemnį, šventė persikėlė į Pranės Vaišnorienės sodybos sodą kur koncertavo Veisiejų ir Leipalingio ansambliai, visi vaišinosi suneštinėmis vaišėlis. Po keleto ES struktūrinių fondų finansuotų projektų šis įvykis - tikras bendruomeninio veiksmo pavyzdys - sumanytas, įvykdytas ir finansuotas vien tik pačios bendruomenės jėgomis: istorinę medžiagą surinko ir idėja uždegė Joana Vaikšnoraitė, žemę paminkliniam akmeniui ir patį akmenį suteikė Svajūnas Vaišnoras su giminaičiais, statybos darbais rūpinosi ir vykdė, akmens paruošimu rūpinosi Svajūnas Vaišnoras, renginio scenarijų sukūrė ir renginį vedė Saulė Sadeckaitė ir Vytautas Vaikšnoras, vyresnysis, renginio techniniu aprūpinimu ir viešinimu rūpinosi Vytautas Vaikšnoras, jaunesnysis, finansavo Joana Vaikšnoraitė, Saulius Vaišnoras ir kiti. Nuoroda į straipsnį apie renginį vietinėje žiniasklaidoje pateikta žemiau.

PIRMOJI KAIRIOJO NEMUNO KRANTO BENDUROMENĖS VAIZDO TRANSLIACIJA ŽINIATINKLIU
2009-06-05
Sveikiname visus, kuriems rūpi mūsų Bendruomenė, ir kviečiu pasižiūrėti gegužės 31 d. vykusios Bendruomenės pavasario šventės vaizdo įrašo. Šventės įrašą rasite čia:

ATGIJA BENDRUOMENINIŲ ŠVENČIŲ TRADICIJA
2009-06-01
Sekmadienį, 2009 m. gegužės 31 d., Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė, vienijanti Diržų, Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimų gyventojus, sukvietė šių ir gretimų kaimų gyventojus, jų gimines ir svečius į bendruomenės pavasario šventę. Tai jau trečioji Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės surengta šventė per dvejus gyvavimo metus (praėjusiais metais surengtos Užgavėnės ir kraštiečių susitikimo renginys „Kur gimėm, kur augom...“) siekiant atgaivinti bendruomenines tradicijas ir stiprinti bendruomenės teritorijos gyventojų tarpusavio ryšius. Kaip jau tapo įprasta šventė vyko Gerdašių bažnyčios teritorijoje. Šį kartą susirinkusiųjų širdis nuostabiu giedojimu per Šv.Mišias virpino ir, po to, klebonijos sode linksmino nenuilstantis Druskininkų ansamblis „Bočiai“, vadovaujamas Zitos Jančiauskienės ir Adolfo Tamulionio. Po „Bočių“ koncerto visi vaišinosi pačių pasigamintais ir atsineštais valgiais bei dalyvavo įvairiose rungtyse ir užsiėmimuose. Vaikai piešė, tapė ir lipdė, lenktyniavo mašinėlėmis-paspirtukais, laidė aitvarus. Suaugusieji išmėgino savo taiklumą žiedų mėtymo, šienavimo dalgiais, žmonų (nebūtinai savų) nešimo ir kitose rungtyse. Dzūkai – Lietuvos pietiečiai, todėl varžėsi aistringai: šienpjovių rungtyje tvirtų Leipalingio seniūno A.Krancevičiaus rankų net dalgė neatlaikė – sulūžo.

Netrukus šioje svetainėje galėsite pasižiūrėti šventės nuotraukas bei vaizdo įrašus.
 
Šventę finansavo Druskininkų savivaldybė ir Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė.

Išleista knyga „Lipliūnai-kad ateitis praeitį minėtų“
2008-11-01
Jau išleista Joanos Vaikšnoraitės knyga apie vieną iš bendruomenės kaimų - „Lipliūnai-kad ateitis praeitį minėtų“. Dėl knygos įgijimo prašome kreiptis į autorę tel.: (8 318) 56 472.
Knygos leidyba yra Bendruomenės vykdomo projekto „Kaimo kultūros paveldo išsaugojimas - knygos apie Lipliūnų kaimą leidyba“ dalis. Projektą finansavo Druskininkų savivaldybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas